Skip to main content
Beschrijving van het product
AEG Support

Beschrijving van het product

Indeling kookplaat

GUID-0C7FEE14-FBFE-4310-A5F9-1C15B41A52B1-preview_v1.png
  1. Inductiekookzone

  2. Bedieningspaneel

  3. Flexibele inductiekookzone bestaat uit vier delen

Indeling Bedieningspaneel

GUID-48DC4A0F-A34D-4C55-927E-69D24CC6A802-preview_v2.png

Gebruik de tiptoetsen om het apparaat te bedienen. De displays, indicatielampjes en geluiden tonen welke functies worden gebruikt.

Tiptoets

Functie

Opmerking

1

GUID-958D8F3F-7F0C-4D18-8AB8-2757BB8F6D2E-preview_v1.png

AAN/UIT

De kookplaat in- en uitschakelen.

2

GUID-99450A74-0A8A-4E1E-8B09-2D5A8FBAE2FF-preview_v1.png

Toetsblokkering / Het kinderslot

Het bedieningspaneel vergrendelen/ontgrendelen.

3

GUID-05026D3C-9CB9-4A79-893F-30ABEA290E71-preview_v1.png

ProCook

De functie in- en uitschakelen.

4

GUID-FD883955-A8B9-4F1A-8366-FA9C56DC4FDF-preview_v1.png

FlexiBridge

Om over te schakelen tussen drie modi van de functie.

5

-

Kookstanddisplay

De kookstand weergeven.

6

-

Timerindicatie voor de kookzones

Geeft aan voor welke zone u de tijd instelt.

7

-

Timerdisplay

Geeft de tijd in minuten weer.

8

GUID-B3ACBDCF-5E91-444B-976F-52E28F9646BC-preview_v1.png

STOP+GO

De functie in- en uitschakelen.

9

GUID-CBEE4828-0461-450D-93E3-6BCD255E1418-preview_v1.png

Powerfunctie

De functie in- en uitschakelen.

10

-

Bedieningsstrip

Het instellen van de kookstand.

11

GUID-959B91BB-00DD-4504-B861-ED335689C4CC-preview_v1.png

-

Kookzone selecteren:

12

GUID-0139CD69-5CDC-47FA-96EA-743E541F1046-preview_v1.png / GUID-982D1D2C-B1A1-491B-B24E-247FECFFF4CD-preview_v1.png

-

De tijd verlengen of verkorten.

13

-

Bedieningsstrip

Het instellen van de warmteinstelling voor de flexibele inductiekookzone.

Kookstanddisplays

Weergave

Omschrijving

GUID-8F972361-702E-488D-9799-1BDEB45D0DC1-preview_v1.png

De kookzone is uitgeschakeld.

GUID-C981040F-09BB-4A8D-9A34-4C5B80C9E069-preview_v1.png - GUID-10108C7B-6DDA-4511-8EFC-A3294067549D-preview_v1.png

De kookzone wordt gebruikt.

GUID-D48BCB5D-B2B4-426D-A158-1D02FC84CDF3-preview_v1.png

STOP+GO -functie is in werking.

GUID-299F2861-A225-46FD-8D2F-CFFEF0E55A01-preview_v1.png

Automatisch opwarmen -functie is in werking.

GUID-ACDBC5E1-7E4F-44FE-937C-07594287F369-preview_v1.png

Powerfunctie is in werking.

GUID-220749B1-A1C6-41E2-BA59-773AB6E6C62C-preview_v1.png + cijfer

Er is een storing.

GUID-58854379-0C41-49A4-BD9F-D621408DE5F8-preview_v1.png / GUID-F3EAA842-6D8A-4056-B74F-65EFCA02E586-preview_v1.png / GUID-1513C107-9868-4104-A8C4-C96873521814-preview_v1.png

OptiHeat Control (3-staps restwarmte-indicatie) : doorgaan met koken / warmhoudstand / restwarmte.

GUID-6DC87B85-15BC-4916-8EC1-67C937F664F7-preview_v1.png

Toetsblokkering / Het kinderslot functie is in werking.

GUID-CC14684A-91C6-4EE0-9CC6-DF13740FA0C3-preview_v1.png

Het kookgerei is niet geschikt of te klein, of er is geen kookgerei op de kookzone geplaatst.

GUID-EEEE1D2F-51D2-4E58-B2D6-7EFF8B52BF71-preview_v1.png

Automatisch uitschakelen -functie is in werking.

GUID-25280A83-D62F-486A-B290-ADEB1C5C4F75-preview_v1.png / GUID-4C0CEB16-1022-49DA-AEB1-154D71EBDF7E-preview_v1.png / GUID-38CF0BD7-F2A8-47DB-AAF6-7D9D032ACB2A-preview_v1.png

ProCook -functie is in werking.

OptiHeat Control (3-staps restwarmte-indicatie)

icon-warning.pngAttentie
GUID-58854379-0C41-49A4-BD9F-D621408DE5F8-preview_v1.png / GUID-F3EAA842-6D8A-4056-B74F-65EFCA02E586-preview_v1.png / GUID-1513C107-9868-4104-A8C4-C96873521814-preview_v1.png Er bestaat verbrandingsgevaar door restwarmte. Het controlelampje geeft het niveau van de restwarmte aan.

De inductiekookzones creëren de voor het kookproces benodigde warmte direct in de bodem van de pan. Het glaskeramiek wordt verwarmd door de warmte van de pannen.

  • Was this article helpful?