Skip to main content
De kookplaat geeft geen warmte af
AEG Support

De kookplaat geeft geen warmte af

Elektrische kookplaten moeten op drie afzonderlijke 230V fasen worden aangesloten door een erkend elektricien.

Mogelijke oorzaken:

  • Ontbrekende fasen.
  • Defecte zekering van een fase in de zekeringenkast.

Raadpleeg de Installatiegids of neem contact op met een elektricien.

Voor inductiekookplaten: zorg dat de sauspan voldoet aan de vereisten voor de minimumdiameter, zoals beschreven in de gebruikershandleiding.

Als de diameter te klein is, of als er onvoldoende magnetisch materiaal in de bodem van de sauspan zit, werkt de kookplaat mogelijk niet in de hoge stand/vermogensstand.